afff

PORADY

OBSŁUGA ZAWORU 6-ŚCIO DROGOWEGO0 - WINTER – pozycja w której należy ustawić zawór w czasie dłuższej przerwy w pracy /np. przez okres zimy/.
1 - FILTER – filtracja, pozycja podstawowa /normalna/ w tej pozycji woda przetłaczana jest przez złoże filtra i wraca do basenu.
2 - BACKWASH – płukanie wsteczne, w tej pozycji woda przetłaczana jest przez złoże filtrz w pozycji odwrotnej i kierowana jest do kanalizacji.
3 - RINSE – przepłukiwanie /układanie złoża/, w tej pozycji woda przetłaczana jest przez złoże filtr w pozycji normalnej i kierowana jest do kanalizacji.
4 - WASTE – opróżnianie, w tej pozycji woda bezpośrednio kierowana jest do kanalizacji.
5 - RECIRCULATE – recyrkulacja /cyrkulacja/, w tej pozycji woda bezpośrednio kierowana jest do basenu z pominięciem filtra.
6 - CLOSED – pozycja w której zawór jest zamknięty

OBSŁUGA POMPY OBIEGOWEJ

Pompa basenowa jest pompą blokową i składa się z: silnika elektrycznego, uszczelniacza pierścieniem ślizgowym na piaście wirnika z tworzywa sztucznego ze zintegrowanym łapaczem włókien pompy obiegowej oraz elementów połączeniowych i skręcających. Wał silnika /pompy nie ma kontaktu z wodą basenową / Pierwsze uruchomienie pompy: Odkręcić pokrywę nad sitem ssącym odwrotnie do ruchu wskazówek zegara. Pompę napełnić powoli czystą wodą aż do połączenia ssącego. Okrągły pierścień uszczelniający pokrywy posmarować wazeliną. Pokrywę zamknąć siłą rąk i uważać aby dobrze nakręcić na gwint obudowy. Nie można pozwolić aby pompa pracowała na sucho. W czasie pracy należy kontrolować poziom zanieczyszczeń w koszu pompy /łapaczu włókien/, nagromadzenie zanieczyszczeń w koszu powoduje ograniczenie przepływu wody w wyniku czego może dojść do trwałego uszkodzenia pompy.

OBSŁUGA FILTRA

Filtr piaskowy składa się z: kotła na złoże filtrujące /piasek filtracyjny/, zaworu 6-drogowego oraz elementów połączeniowych i skręcających
Przed zasypaniem filtra piaskiem należy sprawdzić połączenia rur wewnątrz zbiornika. Następnie należy wsypać piasek. Ułożyć uszczelkę na dolnej pokrywie, zamknąć zbiornik górną pokrywą i skręcić. Połączyć zawór z pompą zestawem połączeniowym. Zalać pompę. Skontrolować dokręcenie pompy i uruchomić w pozycji FILTER.
Praca filtra przebiega w pozycji zaworu FILTER. Ciśnienie robocze waha się pomiędzy 0.5 – 1.0 bara. Płukanie zwrotne (czyszczenie złoża) wykonuje się, gdy ciśnienie wzrośnie powyżej 0.2 bara w stosunku do ciśnienia roboczego, po każdym odkurzaniu niecki lub raz na tydzień. Pompę należy wtedy wyłączyć i przestawić zawór w pozycję BACKWASH – czyszczenie złoża. Włączyć pompę i czyścić piasek przez około 3 minuty, kontrolując stan czyszczenia w wizjerze. Następnie wyłączyć pompę i przestawić zawór w pozycję płukania złoża RINSE – przepłukiwanie /układanie złoża/. Włączyć pompę na około 1 minutę. W przypadku dużego zanieczyszczenia filtra, czyszczenie złoża najlepiej przeprowadzić dwukrotnie.

Piasek w filtrze należy wymieniać, co rok lub dwa lata. Przez okres zimowy pompę filtra i zbiornik wraz z zaworem 6–drogowym należy przechowywać
w suchym, najlepiej ciepłym pomieszczeniu. Z filtra i pompy należy spuścić wodę przez odkręcenie korków spustowych. Należy rozkręcić śrubunki (ewentualnie zawory) łączące filtr z rurociągiem. Rurociągi ssący i powrotny należy opróżnić z wody oraz zabezpieczyć miejsca wpływu korkami, pozostawienie wody w filtrze, pompie lub rurach może doprowadzić do ich uszkodzenia.

Pompa filtra służy do zasysania wody z basenu i powrotnego tłoczenia wody oczyszczonej. Miejsce ustawienia pompy powinno być suche, w przypadku instalacji pompy w miejscu wilgotnym należy zapewnić skuteczne odwilżanie powietrza (para wodna może uszkodzić uzwojenie i części metalowe, w takim przypadku gwarancja wygasa. Pompa może być ustawiona jedynie w pozycji poziomej. Pompa posiada sito ssące służące do zbierania większych zanieczyszczeń, sito należy czyścić przy stwierdzeniu jego zapełnienia, przy brudnym lub pełnym sicie nurt wody wraca i nie ma wystarczającej filtracji. Nie czyszczenie sita może doprowadzić do zapowietrzenia pompy a przez to trwałego uszkodzenia uzwojenia silnika, pompa nie może pracować bez sita ssącego gdyż może się zapchać i zablokować. W przypadku, gdy pompa jest zamontowana powyżej lustra wody zaleca się zamontować na rurociągu ssącym zawór zwrotny (rurociąg ssący w trakcie spoczynku pompy nie będzie się opróżniał).

Niedopuszczalne jest blokowanie elementów doprowadzających jak i odprowadzających wodę (skimmer, dysza, rurociąg itp.) w celu zmniejszenia strumienia przepływu wody lub sztucznego podniesienia ciśnienia. Wszystkie urządzenia elektryczne winny być przyłączone do osobnego obwodu elektrycznego wyposażonego w oddzielny wyłącznik różnicowo – prądowy. W przypadku niespełnienia powyższego warunku POLDER Technika Basenowa nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe na skutek uszkodzenia obwodów elektrycznych. Istnieje możliwość wykonania przyłącza przez osobę wskazaną przez uprawnionego z tytułu gwarancji jedynie, gdy osoba wykonująca podłączenie zasięgnie opinii i uzyska aprobatę od firmy POLDER oraz posiada odpowiednie kwalifikację. Montaż filtra i przyłącze elektryczne urządzeń powinno być wykonane przez POLDER Technika Basenowa lub wskazane firmy.

U W A G A
PRZY PRZESTAWIANIU ZAWORU 6-DROGOWEGO NALEŻY ZAWSZE WYŁĄCZYĆ POMPĘ. POMPA NIGDY NIE MOŻE PRACOWAĆ NA SUCHO. WSZYSTKIE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE WINNY BYĆ PRZYŁĄCZONE DO OSOBNEGO OBWODY ELEKTRYCZNEGO.
USZKODZENIA WYNIKAJĄCE Z NIEPRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI POWODUJĄ UTRATĘ GWARANCJI.


OBSŁUGA ZAWÓRÓW WODNYCH W BASENIE ZE SKIMMEREM

Układ hydrauliczny posiada następujące zawory odcinające: ze skimmera, z odpływu dennego oraz powrotny do dysz.
W przypadku jakichkolwiek prac przy pompie lub filtrze należy zamknąć zawory odcinające wodę.

1. Filtracja – zawór od dysz otwarty, zawór od skimmera otwarty, zawór od odpływu dennego uchylony w 30%, uchylenie zaworu powoduje równomierne rozprowadzenie wody w basenie, w przypadku zamknięcia odpływu dennego może dojść do nierównomiernego rozprowadzenie wody uzdatnionej po basenie /występowanie tzw. martwych stref/ oraz występowania różnej temperatury na poszczególnych głębokościach /warstwach wody/ basenu, im wyższa warstwa wody tym cieplejsza temperatura.
2. Czyszczenie, przepłukiwanie filtra – zawór od dysz otwarty, zawór od skimmera otwarty, zawór od odpływu dennego uchylony w 30%, do prac związanych z czyszczeniem filtra nie dokonujemy żadnych ruchów zaworami wodnymi.
3. Odkurzanie basenu – zawór od dysz otwarty, zawór od skimmera otwarty, zawór odpływu dennego zamknięty, do prac związanych z odkurzaniem konieczne jest zamknięcie odpływu dennego tak aby cała woda zasysana do pompy przechodziła przez skimmer. Jeżeli nie posiadamy osobnego gniazda przyłączeniowego w skimmerze należy nałożyć nakładkę odkurzacza i przyłączyć do niej waż ssący. Odkurzacz basenowy składa się z: odpowiedniej szczotki połączonej z tyczką teleskopową i węża ssącego przyłączanego do skimmera lub gniazda.

OBSŁUGA ZAWÓRÓW WODNYCH W BASENIE Z RYNNĄ

Układ hydrauliczny posiada następujące zawory odcinające: ze zbiornika przelewowego, z odpływu dennego, z odkurzacza oraz powrotny do dysz.
W przypadku jakichkolwiek prac przy pompie lub filtrze należy zamknąć zawory odcinające wodę.

1. Filtracja – zawór od dysz otwarty, zawór od zbiornika otwarty, zawór od odpływu dennego zamknięty, zawór od odkurzacza zamknięty.
2. Czyszczenie, przepłukiwanie filtra – zawór od dysz otwarty, zawór od zbiornika otwarty, zawór od odpływu dennego zamknięty, zawór od odkurzacza zamknięty, do prac związanych z czyszczeniem filtra nie dokonujemy żadnych ruchów zaworami wodnymi.
3. Odkurzanie basenu – zawór od dysz otwarty, zawór od zbiornika zamknięty, zawór odpływu dennego zamknięty, zawór odkurzacza otwarty. Odkurzacz basenowy składa się z: odpowiedniej szczotki połączonej z tyczką teleskopową i węża ssącego przyłączanego do gniazda. 

NIDGY NIE ZOSTAWIAJ OTWARTEGO ZAWORU ZBIORNIKA PRZELEWOWEGO I OTWARTYCH ZAWÓRÓW ODKURZACZA, ZBIORNIKA LUB OBYDWÓCH RÓWNOCZEŚNIE. MOŻE DOJŚĆ DO ZAPOWIETRZENIA POMPY OBIEGOWEJ I USZKOSZENIA URZĄDZEŃ ZE WZGLĘDU NA SUCHOBIEG ORAZ EWAKUACJI WODY Z BASENU DO KANALIZACJI.