afff

INFORMACJE O BASENACH

Technika basenowa rozróżnia następujące typy basenów:

1. Basen z przelewem punktowym (skimmerem lub skimmerami)
Rysunek przedstawia basen skimmerowy. z lewej strony widać zamontowany skimmer. pompa obiegowa filtra zasysa wodę i tłoczy ją przez filtr basenowy. filtr zbiera zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie basenowej, w dalszym biegu znajduje się urządzenie korygujące wartość pH oraz dozujące środki dezynfekcji wody, środek glonobójczy. następnie woda przechodzi poprzez wymiennik ciepła gdzie jest podgrzewana z instalacji co (zamiast wymiennika można zastosować podgrzewacz elektryczny, kolektory słoneczne lub pompę ciepła). Dla wykonania awaryjnego zrzutu wody basenowej i okresowego opróżniania niecki służy odpływ denny. Rurociągi basenowe wykonuje się z rur z twardego PCV ze względu na agresywne działanie środków uzdatniania wody, na rurach montuje się zawory kulowe, nie należy na nich oszczędzać ponieważ przy niedostosowanej ich ilości mogą wystąpić problemy w przypadku jakiejkolwiek awarii urządzenia technicznego. Na rysunku po prawej stronie umieszczono urządzenie przeciwprądu, w momencie budowy warto zamontować zestaw przedmontażowy, a samo urządzenie można zamontować nawet za klika lat.

2. Basen przelewowy (z rynną przelewową)
Rysunek przedstawia basen przelewowy. woda przelewa się z całej powierzchni lustra wody do rynny przelewowej i poprzez sieć odpływów rurą zbiorczą dostaje się do zbiornika przelewowego. Poziom wody w zbiorniku regulowany jest automatycznie sterownikiem poziomu. jeżeli zachodzi potrzeba sterownik automatycznie dolewa wodę dla zachowania stałego poziomu wody w basenie. pozostałe urządzenia są takie same jak w basenie skimmerowym. basen z rynną stanowi doskonały element krajobrazu ogrodu lub hali basenowej, nie płynie się na mur lecz widzi całą hale lub ogród.